Førstehjelp til spedbarn

Førstehjelp til spedbarn (0-1 år) skiller seg fra førstehjelp til eldre barn og voksne, både når det gjelder hvilke dagligdagse farer som truer og ikke minst år det gjelder teknikker som blant annet hjerte- og lungeredning og fjerning av fremmedlegeme i luftveiene.

Vi har laget et to-timers førstehjelpskurs som fokuserer kun på spedbarn opp til ett år, og er spesielt rettet mot deg som vordende eller nybakt mamma og pappa. På andre førstehjelpskurs må deltakerne innom ulike prosedyrer for spedbarn og barn over 1 år. Det tar tid og kan i tillegg være forvirrende i en akutt førstehjelpssituasjon. På kurset får du god tid til å øve på livreddende førstehjelp som hjerte- og lungeredning og fjerning av fremmedlegeme fra luftveiene på virkelighetstro baby anne dukker. Målet er at deltakerne på våre kurs skal få en større trygghet og økt mulighet til å handle riktig dersom uhellet skulle være ute.

Kurset tar for seg følgende emner:

  • Medisinsk nødtelefon 1-1-3
  • Reagerer barnet
  • Puster barnet
  • Hjerte- og lungeredning (HLR)
  • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Akutt og alvorlig sykdom
  • Brannskader
  • Forgiftninger

Vi bruker anerkjente undervisningsmetoder hvor deltakerne får mye praktisk øvelse på førstehjelpsteknikker og konkrete førstehjelpssituasjoner som kan oppstå. Deltakerne øver blant annet inn ulike førstehjelpsteknikker med baby Anne-dukker. Det vil også være noe teori med diskusjoner og rom for spørsmål fra kursdeltakerne.

Kommende kurs

[events_list category=»spedbarn»]<p>#_EVENTLINK – #_EVENTDATES  Kl. #_EVENTTIMES<br /></p>[/events_list]