Førstehjelpskurs for barnehager

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for ansatte i barnehager og tar for seg førstehjelp til barn i barnehagealder.  Arbeidsmiljøloven paragraf 2-1 slår fast at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har nødvendig kompetanse innen førstehjelp.  Vårt kurs omhandler de emner som norske myndigheter krever at barnehagepersonell har kompetanse innen. Dersom det er spesifikke emner barnehagen ønsker belyst kan vi også tilrettlegge for det.

Kurset omhandler følgende emner:

  • Medisinsk nødtelefon 1-1-3
  • Reagerer barnet
  • Puster barnet
  • Hjerte- og lungeredning (HLR)
  • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Akutt og alvorlig sykdom
  • Alvorlige skader
  • Andre skader

Vi bruker anerkjente undervisningsmetoder hvor deltakerne får mye praktisk øvelse på førstehjelpsteknikker og konkrete førstehjelpssituasjoner som kan oppstå. Deltakerne øver blant annet inn ulike førstehjelpsteknikker med Junior Anne-dukker. Det vil også være arbeid i grupper med ulike case og stander pluss noe teori med diskusjoner og rom for spørsmål fra kursdeltakerne.

Mye av undervisningen vil foregå på gulvet, og kursdeltakerne anbefales å kle seg deretter.

Kursene kan avholdes i egen barnehage på dagtid eller kveldstid eller i Førstehjelpen sine lokaler, alt ettersom barnehagen ønsker.

Kursholder utsteder kursbevis til deltakerne etter gjennomført kurs.